Skupština Opštine

Predsjednik  Skupštine  Opštine  Ulcinj  Haxhi Sulejmani
 
Predsjednik  Skupštine:  Haxhi Sulejmani
Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 456
E-mail:   parlament@ul-gov.me
 

 

-------------------------------------------------------------------------

Nadležnosti Predsjednika Skupštine:

- predstavlja Skupštinu;

- saziva Skupštinu, predlaže dnevni red sjednice, predsjedava i rukovodi njenim radom;

- stara se o organizaciji i načinu rada Skupštine;

- stara se o primjeni Statuta opštine i Poslovnika o radu Skupštine;

- stara se o realizaciji Programa rada Skupštine i o tome podnosi godišnji Izvještaj;

- stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tijela Skupštine;

- stara se o javnosti rada Skupštine;

- sarađuje sa predsjednikom opštine, organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač opština na ostvarivanju funkcija Skupštine;

- potpisuje odluke i druge akte Skupštine i stara se o njihovoj realizaciji i

- vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.