17. Decembar 2020.

Javna rasprava: Nacrta Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

                                                    

Predsjednik Opštine Ulcinj, donio je Zaključak broj 01-1447/20-1 od 15.12.2020.godine, o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za urbanu sanaciju, Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta i Odluke o godišnjoj

Opširnije