05. Septembar 2019.

Obavještenje: Sastanci sa građanima radi davanja mišljenja, sugestija i predloga na Nacrt Statutu Optine Ulcinj

Obavještavaju se građani Opštine Ulcinj, da Skupština Opštine Ulcinj, odnosno Komisija za izradu Nacrt Statuta u saradnji sa Skupštinskom službom, organizuje neposredne sastanke sa građanima radi davanja mišljenja, sugestija i predloga na Nacrt Statutu Optine Ulcinj.

    Sastanci će se održavati u:

Vladimiru, kino sala, 23. 09. 2019. godine u 17:00 h, Štoju, osnovna škola, 25. 09. 2019. godine u 17:00 h i  Ulcinju, velika sala Skupštine, 2

Opširnije