26. Mart 2021.

Javna rasprava: Nacrt Odluke o finansiranju sporta Opštine Ulcinj

Na osnovu člana 3. zaključka o utvrdjivanju nacrta Odluke o finansiranju sporta Opštine Ulcinj br. 01-041/21-510/1 od 26.03.2021.godine, Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, donosi

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

N A C R T A   ODLUKE O FINANSIRANJU SPORTA OPŠTINE ULCINJ   

Nacrt Odluke o finansiranju sporta Opštine Ulcinj stavlja se na javnu raspravu shodno Zaključku o utvrdjivanju nacrta Odluke o finansiranju sporta Opštine Ulcinj.<

Opširnije