25. Jun 2019.

Javna rasprava: Nacrt odluke o lokalnim komunalnim taksama

Obavještava se javnost da je Opština Ulcinj, Sekretarijat za budžet i finansije, stavio na javnu raspravu: 

- Odluku o lokalnim komunalnim taksama. 

Javna rasprava će trajati od 21.06.2019 do 05.07.2019 god., tako da će se održati sastanak za sve zainteresovane dana 04.07.2019 god. u maloj sali Skupštine Opštine sa početkom u 12:00h sati. 

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za budžet i finansije. 

Sve primjedbe, prijedloge

Opširnije