20. Maj 2019.

Javna rasprava: Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Utvrđuje se Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 27.05.-10.06.2018.god.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, koji je dužan da Nacrt odluke i program javne rasprave učini dostupnim javnosti.

Predloge, primjedbe i sugestije date na Nacrt odluke, organ lok

Opširnije