23. Mart 2020.

Javna rasprava: Nacrt Strategije razvoja sporta Opštine Ulcinj za period 2020-2022

Na osnovu člana 3. zaključka o utvrdjivanju nacrta Starategije razvoja sporta za period 2020 - 2022  br. 01-547/20-1 od 24.03.2020.godine, Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, daje na

J A V N U    R A S P R A V U

Nacrt Strategije razvoja sporta Opštine Ulcinj za period 2020-2022

P O Z I V

Svim zainteresovanim organizacijama i pojedincima

D A     S E

Uključe u javnu raspravu i daj

Opširnije