12. Maj 2022.

S A Z I V A M KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

 

SKUPŠTINA OPŠTINE KUVENDI I KOMUNËS  Br./Nr. 02-016/22-121 12.05.2022 Ulcinj/Ulqin

 

Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", broj 02/18, 34/19 i 38/20) i člana 5,6 i 7 Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (“Službeni list CG” - Opštinski propisi br. 27/20),

 

 

          &

Opširnije
18. Februar 2022.

CRNA GORA U RITMU EVROPE

18. Februar 2022.

CRNA GORA U RITMU EVROPE