18. Novembar 2023.
Konferencija - Identifikacija i analiza - Ulcinjska maslinada i uvala Valdanos - zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža

Ulcinjska maslinada i uvala Valdanos predložiće se da budu Zakonom zaštićen kulturni pejzaž, i to prvi u Crnoj Gori, saopšteno je danas na konferenciji u Ulcinju pod nazivom “Identifikacija i analiza - Ulcinjska maslinada i uvala Valdanos- zaštita prirodnog i kulturološkog naslijeđa- pejzaža” , koju je organizovala NVO MSJA. 

Na konferenciji je predstavljena Studija kulturnog pejzaža, koja je po prvi put obuhvatila sve slojeve kulturnog dobra i objedinila ih u jedan dokument, kao materijalno i nematerijalno dobro.

Otvarajući konferenciju sam izmedju ostalog naveo da “Valdanos i maslinjak predstavljaju jedan unikatan prostor i pravi prirodni dragulj. Kada smo radili reorganizaciju Opštine formirali smo Sekretarijat za ekologiju, poljoprivredu i ruralni razvoj, vođeni time da Valdanos upravo jeste spoj svega toga. I zaista mislim, što se tiče Ulcinjske maslinade, zajedno sa uvalom Valdanos, da smo na pravom putu. Uložili smo dodatna sredstva na rekonstrukciji nekih puteva koji vode ka Valdanosu, dali smo i stimulanse maslinarima , ostaje da poradimo i na tom institucionalnom okviru. Jedan pravac je ta zaštita, drugi je put ka Unesco-u koji jeste teži i dalji u ovom momentu. Takodje želimo da pošaljemo jasnu poruku da Opština Ulcinj sa najvećom pažnjom posmatra prostor Valdanosa.