05. Mart 2024.

Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za ljudske resurse je kroz projekat „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori“, koji podržava Ministarstvo finansija Republike Slovačke, a sprovode Ministarstvo finansija Crne Gore i UNDP, organizovalo trodnevnu obuku za službenike opštine Ulcinj o Analizi efekata propisa (RIA), 15, 16. i 23. februara 2024. godine.

Analiza efekata propisa (RIA) razmatra i mjeri koristi, troškove i efekte novih ili izmijenjenih zakonskih rješenja. Smatra se korisnim regulatornim alatom koji obezbjeđuje empirijske podatke i sveobuhvatnu analizu, na osnovu koje donosioci odluka mogu da procijene kakve su posljedice njihovih odluka, odnosno kakve opcije imaju na raspolaganju. Takođe, RIA predstavlja kontrolu uspostavljanja kvalitetnog zakonodavnog okvira prije samog usvajanja propisa, čime se predupređuje usvajanje rješenja koja ograničavaju poslovanje i stvaraju prepreke privrednim subjektima.

Ministarstvo finansija je zaduženo za sprovođenje politika i procedura za efikasnu primjenu analize efekata propisa (RIA), a unapređenjem stručnih znanja i vještina službenika na lokalnom nivou, poboljšaće se kvalitet pripremljenih RIA i bolje sagledati posljedice propisa na funkcionisanje lokalne administracije za sva regulatorna rješenja.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta službenika na lokalnom nivou, kako bi se kvalitetnije i efikasnije sagledavali efekti propisa na sistem u cjelini, uzimajući u obzir zakonsku obavezu sprovođenja analize o uticaju lokalnih propisa, gdje je propisana obaveza organima lokalne uprave da vrše pripremu i procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa koje donose skupštna i predsjednik opštine.

Trodnevnoj obuci prisustvovali su službenici Sekretarijata za finansije i budžet, Sekretarijata za zaštitu imovine, Sekretarijata za privredu, Sekretarijata za komunalne i stambene djelatnosti, Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za poljoprivredu, ekologiju i ruralni razvoj opštine Ulcinj.