02. Jul 2024.
Unapređenje infrastrukture za upravljanje otpadom i cirkularna ekonomija

Održana prezentacija projekta „R10D3 - Unapređenje infrastrukture za upravljanje otpadom i integrisanje 10 R principa cirkularne ekonomije za održivi razvoj Ulcinja, Vinkovaca i Orašja”, koji finansira Evropska unija kroz Interreg IPA Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro program.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, Sekretarijata za komunalne djelatnosti, d.o.o. Komunalne djelatnosti - Ulcinj i d.o.o. Regionalna deponija Možura.

Projekat R10D3 trajaće 30 mjeseci i obuhvata brojne aktivnosti kao što su: nabavka kombinovane mašine rovokopač-utovarivač za Regionalnu deponiju Možura, nabavka četiri polupodzemna kontejnera za reciklažu, izrada aplikacije za regionalno tržište otpada za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, edukativne radionice za djecu O.Š. Boško Strugar, regionalni treninzi za predstavnike institucija i javnih preduzeća, izrada promotivnog materijala i filma, kao i izrada zajedničkog akcionog plana za cirkularnu ekonomiju.