03. Jul 2024.
Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti Opštine Ulcinj obavještava građane da će se u petak, 5. jula 2024. godine, s početkom u 9.30 časova, održati operativni sastanak u sali Opštine. Tema sastanka biće najava radova na rekonstrukciji nasipa na rijeci Bojani.
 
Sastanak se organizuje u okviru regionalnog projekta “Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim”. Glavni projekat rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani, koji je prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Opštine Ulcinj, predviđa sanaciju erodiranog dijela nasipa Gropat-Štodra.
 
Na sastanku će prisustvovati predstavnici izvođača radova, nadzorni organ, tim UNDP-a, kao i predstavnici našeg sekretarijata. Biće predstavljeni tehnički detalji projekta i planirani radovi, uz mogućnost za diskusiju i iznošenje stavova predstavnika lokalnih zajednica. Cilj sastanka je obezbijediti redovnu komunikaciju i saradnju sa lokalnim zajednicama.
 
Pozivamo sve zainteresovane građane, a posebno stanovnike iz područja obuhvaćenog projektom, da prisustvuju sastanku i aktivno učestvuju u diskusiji.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti Sekretarijatu za komunalne i stambene djelatnosti.
 
S poštovanjem,  
Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti Opštine Ulcinj