09. Februar 2021.
Socio - ekonomski upitnik: Ribarska luka Rt Đerane

U okviru projekta MIDAS 2 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u toku su aktivnosti procjene uticaja na životnu sredinu i društvene uslove (ESIA) za novu ribarsku luku na rtu Đeran na Velikoj plaži. Aktivnosti se sprovode u saradnji sa opštinom Ulcinj.

Na osnovu detaljnog ispitivanja uslova na samoj lokaciji kao i na osnovu važećih propisa, prostorno-planskih dokumenata i drugih dostupnih informacija, kroz tekuće aktivnosti biće predloženo idejno rješenje ribarske luke i urađena procjena uticaja u skladu sa crnogorskim propisima i procedurama Svjetske banke (koja finansira MIDAS 2 projekat). Kapacitet luke koji se trenutno razmatra je do 60 ribolovnih plovnih objekata dužine do 15 metara.

Konsultacije i uključivanje zainteresovanih pojedinaca i organizacija sastavni su dio procjene uticaja. Javnost će biti redovno obavještavana o načinu i formi konsultacija tokom ESIA procesa. 

Vaše mišljenje o projektu i njegovim mogućim uticajima na društvene i ekonomske uslove u lokalnoj zajednici i opštini Ulcinj sada možete iskazati popunjavanjem slijedećeg upitnika….. Popunjen upitnik pošaljite na marina.markovic@t-com.me …….. najkasnije do 5. marta 2021. godine.

Socio - ekonomski upitnik: Ribarska luka Rt Đerane

Datum: 09. Februar 2021. | Veličina: 1.43MB | MS Word