18. Shkurt 2019.
Vizitë  e Ministrit  të Punës dhe Mirëqenies  Sociale


Në Ulqin qëndroi  për vizitë pune Ministri i Punës dhe  Mirëqenies sociale  Kemal Purishiq . Në takimin me kryetarin e komunës Loro Nrekiqi dhe bashkëpunëtorët e tij  u bë fjalë për  problemet sociale , mundësinë  e  bashkëpunimit intensiv  ndërmjet  administratës lokale  dhe  Ministrisë  në fjalë me qëllim  të arritjes së  rezultateve sa më të mira  për  qytetarët të cilët janë  shfrytëzues  të shërbimeve  të Qendrës sociale  dhe kategorive te rrezikuara si  dhe për mekanizmat që bashkëpunimi të  rritet në nivel edhe më të lartë. Bashkëbiseduesit  theksuan  nevojën e  bashkëpunimit  me qëllim  të arritjes së  efekteve sa më të mëdha  për ofrimin e  ndihmës sociale  dhe përkujdesjes .U fol për mundësinë e  punësimit të personave me invaliditet, për hapjen e një Qendre për të moshuarit pa përkrahje, por dhe per mbeshtetjen e  hapjes së një  guzhine popullore.Në takim  u fol po ashtu  për  skamnorët dhe lypsat  të cilët janë të shumtë në numër gjatë stinës së verës ,por dhe për  çështje të tjera që janë në kopetenca të kësaj ministrie. Në kuadër të  vizitës  Ministri Purishiq , Drejtori i Fondit  të Pensionistëve dhe sigurimeve  invalidore  Dushan  Peroviq  dhe zyrtari  për çështje sociale Kushevija të shoqëruar  nga Kryetari i Komunës  vizituan  Qendrën për punë sociale , Qendrën  ditore  për fëmijë me pengesa  dhe vështirësi  në zhvillim  ,,Sirena,, dhe  Pushimoren e  pensionistëve që  është  duke u rekonstruuar dhe zgjeruar .Ata patën rast  që të njihen më përsëafrmi me  punën  e këtyre institucioneve