15. Maj 2023.

THIRRJE PUBLIKE - për ndarjen e mjeteve mbështetese për aktivitetet e prodhimit bimor, prodhimin dhe zhvillimin të ullishtarisë dhe zhvillimin e bletarisë

Sekretariati për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Ekologji i Komunës së Ulqinit ka shpallur 3 thirrje publike për ndarjen e mjeteve mbështetëse për prodhim dhe zhvillim të ullishtarisë, bletarisë dhe prodhimit bimor.

Thirrja për prodhim dhe zhvillim të ullishtarisë si investime të pranueshme parashikon:

- Furnizim me fidane për ullishta të reja;

- Blerjen e mekanizimit dhe paisjeve p&eum

Më shumë