08. Maj 2024.

Premitë për prodhuesit e qumështit për muajin Mars 2024

Premit ë për prodhuesit e qum ë shtit për  muajin  Mars 2024

Gjithsej 86 prodhues të qumështit kanë realizuar të drejtën në premi për muajin Mars 2024, me vlerë prej 5 cent për 1 litërqumsht. Lista e përfituesve të premive është në vazhdim të këtij njoftimi.

 

1. ASTAFA NA

Më shumë