13. Mars 2017.

Njofim për prokurime publike: Ndërtimi i rotondos tek komuna –Faza e pare e shetitores Nene Tereza

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE   ...

Më shumë
13. Mars 2017.

Njofim për prokurime publike: Ndërtimi i rotondos tek komuna –Faza e pare e shetitores Nene Tereza

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE   ...

Më shumë
07. Nëntor 2016.

Njoftim për prokurorimet publike: Ndërtimi i një muri në Meteriz

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall               ...

Më shumë
27. Tetor 2016.

Njoftim për prokurorimet publike: Rregullimi i ndriçimit publik në rrugën Nr .23 ne lagjen Meraja 2

 Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall             ...

Më shumë
27. Tetor 2016.

Njoftim për prokurorimet publike: Ndertimi i rrjetit elektrik i tensionit të ultë për furnizim me energji për pallatin për banim kolektiv në Punr1 lokaliteti Pinjesh

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall               ...

Më shumë
19. Tetor 2016.

Njoftim për prokurorimet publike: Zënija e kafshëve të mëdha endacake dhe transporti i tyre

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall NJOFTIM  PËR  PROKURIME ...

Më shumë
05. Tetor 2016.

Njoftim për prokurorimet publike: Asfaltimi i rrugëve lokale, vlera e përgjithëshme

Në bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit për Prokurime Publike („Fletorja zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe 57/14) Komuna e Ulqinit, Gj.K.Skenderbeu, shpall NJOFTIM PËR PROKURIME PUBLIKE   Asfaltimi i rrugëve ...

Më shumë
05. Tetor 2016.

Njoftim për prokurorimet publike: Blerja e koshave për mbeturinave nga betoni me kovë metalike

Në bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14) Komuna e Ulqinit, Gj.K.Skenderbeu, shpall NJOFTIM PËR PROKURIME PUBLIKE   Blerja e koshave për ...

Më shumë
26. Shtator 2016.

Njoftim për prokurime publike: Masat e trajtimit fitosanitar të palmave ne teritorin e komunës së Ulqinit

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall NJOFTIM  PËR  PROKURIME ...

Më shumë
26. Shtator 2016.

Njoftim për prokurime publike: Kryerjen e punëve për përkujdesje medicinale

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall                 ...

Më shumë