10. Tetor 2016.

1. Pjeter Lulgjuraj - Kryetar

2. Besart Resulani - Zëvëndësi i Kryetarit

3. Aferdita Hajdari - Sekretare

4. Radovan Vukmanoviq - Anëtarë

5. Anton Paleviq - Zëvëndës i anëtarit

6. Ljatif Avdo Gorana - Anëtarë

7. Rizo Hasanagiq - Zëvëndës i anëtarit

8. Kaplan Muca - Anëtarë

9. Talat Lamežević - Zëvëndës i anëtarit

10. Besmir Muratoviq - Anëtarë

 

Selia e KZK në ndërtesën e Komunës së Ulqinit, kati i III-të - sala e vogël.