10. Tetor 2016.

PJETER LULGJURAJ - Kryetar

FATMIR ÇOBA - Zëvëndësi i Kryetarit

VESNA GAÇEVIQ - ROGOVA - Sekretare

MILOŠ ĆETKOVIĆ - Anëtarë

BESMIR MURATOVIQ - Anëtarë

ADNAN KATANA - Zëvëndës i anëtarit

QAZIM ÇAUSHI - Anëtarë

ARMEND HUSIQ - Zëvëndës i anëtarit

HASAN GJONI - Anëtarë

BESART RESULANI - Zëvëndës i anëtarit
 

Selia e KZK në ndërtesën e Komunës së Ulqinit, kati i III-të - sala e vogël.