Komuna e Ulqinit

Adresa: Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
85360 Ulqin, Montenegro
Telefon: +382 30 412 050
Fax: +382 30 412 413

_________________________________________________________________________________

Kabineti Kryetarit

Tel/Fax+382 30 412 050

E-mailkabinet@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Kryetari i Kuvendit

Tel/Fax: +382 30 412 050

E-mail: parlament@ul-gov.me 

Sekretari i Kuvendit

Tel/Fax: +382 30 412 050

E-mail: parlament@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Kryeadministratori 

Tel/Fax:  +382 30 412 050

E-mail administrator@ul-gov.me 

_________________________________________________________________________________

Arkitekti Kryesor i Qytetit

Tel/Fax: +382 30 412 150 lokal 106

E-mail: glavni.gradski.arh@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretariati për Financa dhe Buxhet

Tel/Fax: +382 30 412-141

E-mailfinance@ul-gov.me 

Kontabiliteti

Tel/Fax: +382 30 412-141

E-mailfinance@ul-gov.me 

Të hyrat publike lokale

Tel/Fax: +382 30 401-613

E-maillocal.tax@ul-gov.me​ 

Policia finaciare lokale

Tel/Fax: +382 30 412-141

E-mailinspection@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretariati për Administratë dhe Punë Shoqrore

Tel/Fax+382 30 412 650

E-mailsocial@ul-gov.me​

_________________________________________________________________________________

Sekretariati për Planifikim të Hapësirës dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Tel/Fax: +382 30 412 489

E-mailurban@ul-gov.me 

_________________________________________________________________________________

Sekretariati për Ekonomi dhe Zhvillim Ekonomik

Tel/Fax+382 30 412 206

E-mail: ekonomi@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretariati për Mbrojtjen e Pasurisë

Tel/Fax: +382 30 412 921

E-mailsek.imovine@ul-gov.me​

_________________________________________________________________________________

Sekretariati për Veprimtari Banesore

Tel/Fax: +382 30 412 148

E-mail

_________________________________________________________________________________

Policia komunale

Tel/Fax+382 30 412 355

E-mailpolicia@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretariati për Veprimtari Komunale dhe Ruajtje të Mjedisit Jetësor

Tel/Fax +382 30 412 956

E-mail:  sekom@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Qendra për Sistem të Informacionit

Tel/Fax+382 30 411 447

E-mailcis@ul-gov.me 

_________________________________________________________________________________

Shërbimi për mbrojtje dhe punë të përbashkëta

Tel/Fax: +382 30 412 049

E-mailarjan.ljamovic@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Zyra për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte

Tel/Fax: +382 30 401 804

E-mail: icp@ul-gov.me