07. Maj 2020.

Më datë 04.05.2020, pas inspektimit të Kryetarit të Komunës me stafin e vet, në faqen zyrtare të Komunës u publikua Lajmërimi nr.01-670/20-1 i të njëjtës datë, me të cilin  njoftohet publiku për prezencën e punëtorëve në punë, në momentin e kontrollit. 
Duke mos pasur një bazë ligjore, kontrolli ka përfshirë edhe Shërbimin e Kuvendit.
Shërbimi i Kuvendit reagon në lidhje me këtë publikim, të pabazë dhe joetik, sepse nuk i shërben integritetit të zyrtarëve dhe nëpunësve të Komunës, dhe nuk është masë që e parasheh ligji në raste të tilla.
Bashkangjitur: Reagimi i Kuvendit

Reagimi i Kuvendit

Data: 07. Maj 2020. | Madhësia: 0.58MB | Adobe PDF