01. Shtator 2023.
Viti 2023 plot lajme të mira për Ulqinin!

Me plot entuziazëm dhe krenari lajmëroj opinionin publik që viti 2023 ishte vit i mbushur ke suksese dhe rekorde sa i përket sezonit turistik si dhe realizimit të buxhetit!

Dua të veçoj se sezoni turistik ishte shumë i suksesshëm dhe sipas të dhënave afërsisht 20% më i mirë se vitin e kaluar. 

Në qoftë se bëjmë një krahasim gjatë muajve të sezonit turistik sipas të dhënave nga organizata turistike kemi rezultate të cilët tregojnë një nivel të lartë të profesionalizmit si dhe një rritje të dukshme të mysafirëve.

Për muajin Maj  gjatë vitit 2022 kishim 2982 mysafirë të regjistruar dhe 20322 fjetje të realizuara, ndërsa gjatë vitit 2023 kemi pasur 4632 mysafirë po në këtë muaj(55.33% më shumë se vitin e kaluar) si dhe 29375 fjetje të realizuara (44% më shumë se vitin e kaluar).
Për muajin QERSHOR 2023. kishim 18,234 mysafirë dhe 96,276 fjetje. Për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kemi pasur 16,338 mysafirë dhe 84,146 fjetje të realizuara (11,60% më shumë mysafirë të regjistruar dhe 14,41% më shumë fjetje të realizuara se në vitin 2022).
Në KORRIK kemi pasur 67,105 mysafirë të regjistruar dhe 320,515 fjetje të realizuara (7,80% më shumë të regjistruar dhe 9,42% më shumë fjetje të realizuara krahasuar me vitin 2022)
Nga 01 deri më 29 gusht 2023. 110,427 mysafirë dhe 530,445 fjetje u regjistruan (21,42% më shumë mysafirë se në vitin 2022 dhe 22,91 më shumë fjetje).

Po ashtu kemi një vit rekord për realizimin e buxhetit ku shuma e realizuar e buxhetit deri më 25 Gusht është 10.736.935,58 gjegjësisht afro 3.3 milion më shumë se vitin e kaluar. 

Në qoftë se merret parasysh edhe Modernizimi dhe ndërtimi i ujësjellësit dhe kullimit të ujërave të zeza në komunën e Ulqinit ( KFW BANKA)-në rezultatin final deri më date 25.08.2023, realizimi real I buxhetit është 13.736.935,58 euro ose 77,36% e shumës së planifikuar për vitin 2023.

Po ashtu nuk mungojnë as realizimet si dhe planet për vitin 2023 ku disa nga ato janë:

- Projekti Kryesorë Nova 5 si dhe Nova 41 (bulevardi i dyte ne zonen e fushes Ulqinit me rrugen lidhese
- Sanimi i rrugëve në qytetin e vjetër
- Projekti kryesorë Nova 2
- Projekti Kryesore i hapsirave të parkingjeve
- Projekti Kryesor Beledije
- Projekti ideor mbas ndërtesave të Igmanit
- Projekti Kryesorë për rrethrotullimin në Magjistrale
- Vendosja e 10 kontejnerëve gjysëm nëntoksorë
- Projekti Kryesor për rrugën e Kosovës dhe rrugën Mujo Ulqinaku
- Lojërat për Fëmijë tek Qendra për Kulturë
- Rregullimi i konstrukcionit të kulmit të Komunës
- Regullimi i parkingut te ri mbas Komunës
- Sanimi i rrugëve për vitin 2023
- Asfaltimi i rrugëve
- Mbjellja dhe fiksimi i fidaneve te palmave
- Sanimi i Fasadës së ndërtesës
- Gjelbërimi i trotuarit të rrugës vëllezërit frashëri
- Tamponimi i rrugëve
- Blerja e kontejnerëve për mbeturina
- Studimi professional për transportin publik
- Vendosja e shtyllave te ndricimit te reja në Plazhin e Vogël

Po ashtu edhe projektet me rendesi strategjike
- Stadioni i Ulqinit
- Kthimi i pazarit te suvenirave
- Konkursi ndërkombetarë për Plazhin e Vogël
- Parku në plazhin e madh
- Projekti i rinovimit te rrjetit të ujesjellsit dhe kanalizimit me financim të bankës KFW me vlerë afer 30 milion euro
- Përgaditja e projektit për impiantin për përpunimin e ujërave të zeza
- Rrjeti i kanalizimit për 4 zona (Mali Bardhë, Kodra, totoshi, Fusha e Ulqinit)
 
Sa i përket inspeksioneve lokale por edhe të nivelit shtetëror jemi të kënaqur me punën e tyre, janë punë delikate ku gjithmonë ka hapsirë për përmirësim mirëpo prap se prapë jemi të kënaqur si dhe nuk kemi asnjë rast ku njerëzit janë ankuar në formë të shkruar.
Dy janë sfidat më të mëdha ndoshta të Ulqinit, ato janë vendparkimet si dhe infrastruktura e qytetit, probleme të cilat besoj që në të ardhmen do ti zgjedhim.

Uroj që ç’do vit të vazhdojmë me këtë tempo të rritjes dhe të bëhemi pse jo edhe qendër evropiane e turizmit!

OMER BAJRAKTARI

Kryetari i Komunës së Ulqinit