19. Janar 2024.

Kemi kënaqësinë t'ju informojmë se Komisioni Evropian ka publikuar thirrjen Erasmus+ për dorëzimin e projekt propozimeve për vitin 2024. Me një buxhet prej 4.3 miliardë euro për vitin e ardhshëm, Erasmus+ vazhdon të ofrojë mbështetje për institucionet e arsimit të lartë dhe studentët, shkollat e mesme profesionale dhe nxënësit, organizatat rinore dhe të rinjtë, si dhe organizatat sportive dhe sportistët. Gjithashtu, për të eliminuar efektet negative të inflacionit tek të gjithë pjesëmarrësit që studiojnë jashtë vendit dhe për të mundësuar pjesëmarrje më të madhe, në kuadër të këtij programi do të ndahen burime më të mëdha financiare për pjesëmarrjen në mobilitet.

Bashkëpunimi në kuadër të programit Erasmus+ do të vazhdojë të bashkojë njerëz dhe organizata për të punuar së bashku në 4 prioritetet e programit Erasmus+: përfshirjen, qytetarinë aktive dhe pjesëmarrjen demokratike, dixhitalizimin dhe ekonominë e gjelbër. Ky bashkëpunim mbështet lloje të ndryshme projektesh, nga partneritetet e vogla bashkëpunuese deri te nisma e Universiteteve Evropiane. Erasmus+ do të vazhdojë të luajë rolin e tij kryesor në promovimin e vlerave të përbashkëta të Bashkimit Evropian.

Buxheti i ndarë për sektorin e rinisë është 336,28 milionë euro, ndërsa për sportin 63,12 milionë euro. Në kuadër të kësaj thirrjeje janë hapur aksionet për ngritjen e kapaciteteve për të gjitha institucionet/organizatat e kualifikuara që janë aktive në fushën e rinisë dhe sportit.

Ju informojmë se me rastin e kësaj thirrjeje, përveç aktiviteteve promovuese që zyra Kombëtare Erasmus+ në Mal të Zi, si pikë kyçe e programit, do të organizojë në të ardhmen, ekziston edhe mundësia e konsultimeve dypalëshe të organizuara nga zyra për të gjithë të interesuarit. Gjatë kohëzgjatjes së konkursit (nëntor-mars) organizohen konsultime me të gjithë propozuesit e mundshëm të projekteve, për të shpjeguar më në detaje të gjitha rregullat, procedurat dhe informacionet e tjera relevante për aplikim. Konsultimet do të mbahen të martën, të mërkurën dhe të enjten nga ora 10:00 deri në orën 12:00.

Për konsultime, është e nevojshme të caktoni një takim paraprakisht me email: erasmusmontenegro@ac.me.

Informacione më të detajuara në lidhje me thirrjen Erasmus+ për projekt-propozimet për vitin 2024 janë në dispozicion këtu.

Informacionet shtesë gjenden në adresat e mëposhtme:

- Versioni i ri i udhëzuesit të programit për vitin 2024.

- Të dhëna për ciklin e ri të programit Erasmus+ 2021-2027.

- Programi i punës Erasmus+ për vitin 2024.