03. Korrik 2024.
Sekretariati për veprimtaritë komunale dhe banesore  njofton qytetarët se të premten, më 5 korrik 2024, duke filluar nga ora 9.30, do të mbahet një takim operativ në sallën e Komunës. Tema e takimit do të jetë njoftimi për punimet e riparimit të argjinaturës në lumin Buna.
 
Takimi organizohet në kuadër të projektit rajonal “Menaxhimi i integruar i rreziqeve nga përmbytjet në pellgun e zgjeruar të lumit Drin”. Projekti kryesor për riparimin e sistemit të argjinaturës në lumin Buna, i cili është pranuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave dhe Komuna Ulqin, parashikon riparimin e pjesës së eroduar të argjinaturës Gropat-Shtodër.
 
Në takim do të marrin pjesë përfaqësuesit e kompanive që do të kryejnë punimet, organi mbikëqyrës, ekipi i UNDP-së, si dhe përfaqësuesit e sekretariatit tonë. Do të prezantohen detajet teknike të projektit dhe punimet e planifikuara, me mundësi për diskutim dhe shprehjen e mendimeve nga përfaqësuesit e komuniteteve lokale. Qëllimi i takimit është sigurimi i komunikimit të rregullt dhe bashkëpunimit me komunitetet lokale.
 
Ftojmë të gjithë qytetarët e interesuar, veçanërisht banorët e zonës që përfshin projekti, të marrin pjesë në takim dhe të marrin pjesë aktivisht në diskutim.
 
Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni Sekretariatin për veprimtari komunale dhe banesore.
 
Me respekt,
Sekretariati për veprimtaritë komunale dhe banesore 
Komuna e Ulqinit