06. Januar 2021.

O B A VJ E Š T E NJ EObavještavamo zainteresovanu javnost da je predaja radova, u vezi Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu DUP-a „Ulcinjsko polje“ u Ulcinju na urbanističkim parcelama: UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 i UP6, zona “A”, podzona “1”, dana 19.01.2021.god.,na arhivu Opštine Ulcinj do 14 časova.Zbog tehničke greške u Raspisu konkursa došlo je do nedoumice o datumu predaje radova konkursa, ovim putem potvrđujemo dan predaje, kako je i Odlukom o raspisukonkursaodređeno.SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE