09. Februar 2021.

Današnja sjednica Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Ulcinj nije održana, zbog nedostatka kvoruma. Na ovoj sjednici, pored predsjednika Odbora g. Sabri Salaja, učestvovao je i odbornik Nevryz Šaptafović i predstavnik Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti. Svoje odsustvo, zbog objektivnih razloga,  jedino je opravdao odbornik Luiđ Škrelja.   

Na ovoj sjednici Odbora, shodno njenom sazivu, trebalo je da se diskutuje o okončanju mandata predsjednika Opštine, koji, shodno obavještenju Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, dana 30.01.2021. godine, navršio 67 godina, te da ima preko 15 godina radnog staža. 

Zadatak je ovog Odbora da Skupštini opštine Ulcinj predlaže na usvajanje Odluku o prestanku mandata predsjedniku Opštine Ulcinj i predlog Odluke o određivanju potpredsjednika Opštine Ulcinj koji će vršiti funkciju predsjednika Opštine Ulcinj do izbora novog predsjednika Opštine. 

Svi odbornički klubovi u Skupštini opštine Ulcinj u ovom odboru imaju po jednog predstavnika. 

 

PREDSJEDNIK

Dr Ilir Çapuni