09. Novembar 2023.
Sastanak sa predstavnicima Ministarstva evropskih poslova i Zajedničkog tehničkog sekretarijata za prekograničnu saradnju sa Albanijom i Kosovom
Sastanak sa predstavnicima Ministarstva evropskih poslova i Zajedničkog tehničkog sekretarijata za prekograničnu saradnju sa Albanijom i Kosovom.
 
Na sastanku predstavljeni novi programi za prekograničnu saradnju između Crne Gore i Albanije i Crne Gore i Kosova, iz nove finansijske perspektive IPA 3. Opštinama će u narednom periodu biti na raspolaganju cca. 18 miliona za projekte iz oblasti zaštite životne sredine, valorizacije kulturnog nasljeđa, podršku zapošljavanju mladih, žena i ostalih ranjivih kategorija društva, klimatskih promjena…
 
Ulaganje u opštinske kapacitete za pisanje i implementaciju donatorskih projekata je od ključne važnosti za uspješnu apsorpciju sredstava iz pretpristupne podrške Evropske unije.
 
Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekolgiju, i Odjeljenje za EU fonde, koje funkcioniše u okviru ovog Sekretarijata, aktivno rade na sklapanju partnerstava i definisanju projektnih ideja.