15. April 2023.
Obavještenje - Službe Glavnog gradskog arhitekte u vezi Konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rjesenja gradskog stadiona u Ulcinju

OBAVJESTENJE

Obavjestavamo zainteresovanu javnost da je odlucivanje o rangiranju predatih radova, u vezi Konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rjesenja gradskog stadiona u Ulcinju, na UP 14 i 15 u DSL dio sektora 66 - PHG i modul 1, usled velikog broja pristiglih radova i vrednovanja istih, pomjeren za 28.04.2023.god.

-

NOTIFICATION

We inform the interested public that, due to the large number of received works and their evaluation, the decision on the ranking of the submitted works, in connection with the Competition for the development of the conceptual architectural solution of the city stadium in Ulcinj, on UP 14 and 15 in the DSL part of sector 66 - PHG and module 1, has been postponed for 28.04.2023.

Obavjestenje - Sluzba Glavnog gradski arhitekta

Veličina: 0.46MB | Adobe PDF