07. Jun 2024.

OBAVJEŠTENJE - Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i OPŠTINA ULCINJ - Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18),  Obavještava zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
08. April 2024.

OBAVJEŠTENJE - SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EKOLOGIJU

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
28. Februar 2024.

OBAVJEŠTENJE - Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju , O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost ...

Opširnije
01. Februar 2024.

OBAVJEŠTENJE - SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EKOLOGIJU

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat   za   poljoprivredu ,  ruralni   razvoj  i  ekologiju Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnusredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   ...

Opširnije
22. Decembar 2023.

OBAVJEŠTENJE - Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, ...

Opširnije
14. Decembar 2023.

OBAVJEŠTENJE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosioc projekta ...

Opširnije
13. Decembar 2023.

OBAVJEŠTENJE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, ...

Opširnije
18. Oktobar 2023.

OBAVJEŠTENJE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne i stambene  djelatnosti Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne i stambene  djelatnosti, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
16. Oktobar 2023.

OBAVJEŠTENJE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta ...

Opširnije
05. Oktobar 2023.

OBAVJEŠTENJE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosioc projekta ...

Opširnije