07. Novembar 2022.

Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, OBAVJEŠTAVA zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, ...

Opširnije
21. Jul 2022.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),      da je nosiocu projekta Enver Lika  iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. ...

Opširnije
09. Septembar 2021.

O B A V J E Š T E NJ E zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Ismet Nelović iz Ulcinja,

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,   O B A V J E Š T A V A   zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu ...

Opširnije
26. Avgust 2021.

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta Ismet Nelović

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,    O B A V J E ...

Opširnije
19. Jul 2021.

OBAVJEŠTENJEN : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine       Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18),   O B A V J E Š T A V A M O zainteresovanu  ...

Opširnije
19. Jul 2021.

OBAVJESTENJE:zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Hotela sa 4 zvjezdica, na Urbanističkoj parceli br.38 i 39, koji čini dio katastarske parcele br. 30/36, KO Ulcinjsko polje, zona "B",

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,    O B A V J E ...

Opširnije
25. Januar 2021.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Aurora Mobili", Mavrijan b.b. Ulcinj donijeto Rješenje br. 06-683/20-2 od 19.01.2021.godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
06. Januar 2021.

Obavještenje: Da je nosioc projekta „Aurora Mobili", Mavrijan b.b. Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
22. Decembar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Tula Company" d.o.o., Totoši b.b. Ulcinj, donijeto Rješenje br.06- 435/20-7

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije