08. Novembar 2023.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

Povodom Nacrta Odluke o boravišnoj taksi organizuje se javna rasprava u trajanju od 08.11.2023.godine, zaključno sa 23.11 2023. godine. Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet stranicu Opštine Ulcinj www.ul-gov.me.

Centralna javna rasprava održaće se u maloj sali Skupštine Opštine Ulcinj 17.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za finansije i budžet.

Predloge, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za finansije i budzet Opštine Ulcinj, Bul. Gj. K. Skenderbeu ili u elektronskoj formi na e-mail: finance@ul-gov.me, do isteka roka za javnu raspravu.

Sekretarijat za finansije i budzet će razmotriti prijedloge, primjedbe i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi.

Nacrt Odluke o boravišnoj taksi opštine ULCINJ

Veličina: 0.04MB | MS Word