Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb.
85360 Ulcinj, Montenegro
Tel/Fax:  +382 (0)30 401 804
E-mail:   icp@ul-gov.me

Kancelarija za međunaronu saradnju i projekte, osnovana januara 2012 godine, u sklopu Sekretarijata za ekonomski razvoj i privredu Opštine Ulcinj je formirana u cilju impelementacije projekata finansiranih sredstvima predpristupnih EU fondova (IPA) i ostalih projekata. Kancelarija za medjunarodnu saradnju i projekte služi i za uspostavljanje međunarodnih odnosa sa ostalim organizacijama u službi Opštine Ulcinj. Takodje, kancelarija je bila aktivno uključena u realizaciji projekta finasiranog od Američke razvojne agencije - USAID koji podrazumijeva građanski biro, kao i jedan projekat za turistički marketing uz podršku Rockefeller Brothers Fund. Ukupna ugovorena vrijednost projekata je oko 1.3 miliona eura.

Kancelarija ima saradnju sa partnerima iz 13 različitih zemalja regiona, Evropske unije i SAD. Tokom ovog perioda, kancelarija je aplicirala kod različitih donatora i razvojnih fondova, usvojila regionalnu i međuopštinsku saradnju sa Opštinom Velenje i Adriatic Euroregion i zvanično, u decembru 2013. godine dobila nagradu Najbolje prakse za najbolju opštinsku kancelariju u Crnoj Gori za implementaciju IPA-projekata  i akreditaciju novih pristupnih i drugih fondova.