23. Septembar 2021.
Radionice /Termini
 
U saradnji sa NVO '' Centar za omladinsku edukaciju ''/ NGO '' Center for Youth education'' Evropska omladinska kartica (EYCA)/European Youth Card EYCA) organizuje se trodnevna radionica. Termini održavanja  29.09/30.09.2021 i 01.10.2021.godine ,sa početkom u 12:00h .
Mjesto održavanja radionica ŠMŠ ,, Bratstvo Jedinstvo '' Ulcinj.
 
Cilj organizovanja radionica osim raspodjele EYCA kartica, jeste jačanje kompetencija mladih , davanje podstreka našim mladima da budu aktivniji, prepoznaju prilike za lični razvoj i dodatno se edukuju participacijom u  aktivnostima:
 
Na temu podrške očuvanja mentalnog zdravlja mladih govoriće Varja Pejković, psihološkinja NVO "CAZAS" (29. septembar).
 
Na temu razvoja socio-emocionalnih vještina govoriće Jelena Marković, osnivačica programa Smart Change (30. septembar).
 
Na temu podrške razvoju preduzetništva mladih, govoriće Mirela Rajković, izvršna direktorica Mreže mladih jugoistične Evrope (1. oktobar).