Servis za građane

Na ulazu Opštine Ulcinj nalazi se Građanski biro. Biro je osnovan 2013. godina kao dio projekta Elektronska uprava finasiran od strane USAID i opremljen je najsavremenijom tehnologijom.
U ovom birou građani mogu podnijeti zahtjeve opštini popunjavanjem odgovarajućih formulara i dobiju sve potrebne informacije vezane za administraciju. Svaki zahtjev se obrađuje u elektronskom formatu i u ovom obliku stiže do odgovarajućeg resora.
Biro se sastoji od šest šaltera  na kojima su zastupljeni organi lokalne uprave, kao i poštanski šalter gdje se mogu vršiti razne uplate.
Biro radi radnim danima, od 09:00 do 14:00.