27. Decembar 2021.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE
KUVENDI I KOMUNËS 
Br./Nr. 02-016/21-385
23.12.2021

Ulcinj/Ulqin

 

  Na osnovu člana 40.Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list Crne Gore”, broj. 02/2018 dhe 34/19), člana 66 Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (,,Službeni list Crne Gore” - opštinski propisi br. 27/20),              

 

S A Z I V A M

DRUGU SJEDNICU DRUGOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE ULCINJ

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red :

 

 • Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održanje dana 27.10.2021.godine

 

 1. Pitanje i odgovori odbornika
 2. Prijedlog  „Odluka o Budžetu Opštine Ulcinj za 2022.godinu“
 3. Prijedlog “Odluka o donošenju Opštinskog plana za zaštitu i spašavanje od poplava Opštine Ulcinj”.
 4. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti Predsjedniku Opštine Ulcinj za zaključenje aneksa ugovora između Opštine Ulcinj i Popović Muhameda, Ramazana i Muse”.  
 5. Prijedlog  “Odluka o verifikaciju Program o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen - obilježa posvećenom velikom legendarnom junaku i vojskovođi Đerđ Kastrioti - Skenderbeg“
 6. Prijedlog „Odluka o verifikaciju Odluka o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen - obilježa posvećenom velikom legendarnom junaku i vojskovođi Đerđ Kastrioti - Skenderbeg“
 7. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” o otvrđivanju cijena voda i usluga na korišćenje gradske kanalizacije na području Opštine Ulcinj za 2022.godinu - br.1909 od 13.10.2021.godine
 8. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika Opštine br.01-082/21-1472/1 od 08.10.2021. (KMF Ulcinj)
 9. Prijedlog odluke “Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. “Parkings servis”
 10. Prijedlog “Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.”Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinj”
 11.  Prijedlog “Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.”Komunalne djelatnosti”
 12. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti na Odluku izmjenama i dopunama Statuta d.o.o.”Komunalne djelatnosti” Ulcinj
 13. Prijedlog odluke na davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” za 2022.godinu
 14. Prijedlog godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022.godinu d.o.o “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
 15. Prijedlog odluke “Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan d.o.o “Parking Servis” Ulcinj za 2022.god.
 16. Zaključak inicijative Klubova odbornika Skupštine br.02-022/21-361/1 od 14.12.2021.god.
 17. Zaključak inicijative Klubova odbornika Skupštine br.02-022/21-362/1 od 14.12.2021.god.

 

 

Izbor i imenovanje

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina
 2. Prijedlog Odluke o izmjenana odluke o imenovanju člana Skupštine „Vodacom“ d.o.o
 3. Prijedlod Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora d.o.o.“Vodavod i kanalizacije“

                                                                                                                

 

Sjednica će se održati dana 28.12.2021.godine (utorak) u velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj sa početkom u 11h.

                   

                                                                                                                         PREDSJEDNIK,

                                                                                                                       HAXHI SULEJMANI,sr

saviz drugu sjednicu drugog redovnog zasijedanja sx

Datum: 27. Decembar 2021. | Veličina: 0.05MB | MS Word