12. Maj 2022.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE
KUVENDI I KOMUNËS 
Br./Nr. 02-016/22-121
12.05.2022

Ulcinj/Ulqin

 

Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", broj 02/18, 34/19 i 38/20) i člana 5,6 i 7 Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (“Službeni list CG” - Opštinski propisi br. 27/20),

 

 

           

S A Z I V A M

KONSTITUTIVNU  SJEDNICU   SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

 

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći ,

D n e v n i    r e d :

 

  • Izvještaj Opštinske izborne komisije o rezultatima glasanja za odbornike u Skupštini Opštine na izborima održanim 27.03.2022. godine i ponovljeni na BM.5 dana 06.04.2022.godine i objavljeni u “Sl.listu Crne Gore - opštinski propisi“ br.19/2022 od 29.04.2022.godine

 

  1. Verifikacija mandata novoizabranih odbornika Skupštine Opštine.

 

  1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Skupštine Opštine.

 

  • Materijal za sjednicu dostavljamo Vam u prilogu.

 

Sjednica će se održati dana 25.05.2022.godine sa početkom u 12:00 časova u velikoj Sali Skupštine opštine Ulcinj.                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK,

                                                                                                                                                      Haxhi Sulejmani,sr