05. Shtator 2018.

Konfirmohet Draft-Vendimi për nxitjet dhe investimet në zhvillimin e bujqësisë.

Draft-Vendimi vihet në shqyrtim publik për një periudhë prej 15 ditësh duke filluar nga data 02.09. deri më 17.09.2018. vit.

Debati publik do të organizohet nga Sekretariati për Ekonomi dhe Zhvillim.

Propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet e dhëna në Draft-Vendim do të shqyrtohen, analizohen dhe mbi këto do të merret vendimi i cili do të përpunohet në raportin mbi shqyrtimin publik të kryer.

Draft-Vendimi për nxitjet dhe investimet në zhvillimin e bujqësisë

Data: 05. Shtator 2018. | Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF