20. Mars 2019.

Në lidhje me draft vendimin mbi orarin e punës do të organizohet shqyrtimi publik i cili do të zgjasë 15 (pesëmbjedhetë) ditë, gjegjësisht prej datës 20.03.2019 gjerë më 03.04.2019 vit.

Draft vendimi do të publikohet në faqen e internetit Komuna e Ulqinit ul.gov.me

Shqyrtimi publik qendror do të mbahet në ndërtesën e Komunës së Ulqinit, në sallën e madhe me 04.04.2019 vit, me filllim në ora 12:00

 Organi i pushtetit lokal i cili do të udhëheq procedurën e shqyrtimit publik është Policia komunale e Komunës së Ulqinit.

Vërejtjet propozimet dhe sygjerimet dorëzohen në formë të shkruar në adresën e Policisë komunale të Komunës së Ulqinit deri sa të kryejë shqyrtimi publik.

Policia komunale do të shqyrtoj të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet e pjesëmarrësve në këtë shqyrtim publik.

Policia Komunale

Drafti - Vendimi mbi orarin e punës

Madhësia: 0.09MB | Adobe PDF