06. Korrik 2023.

Për herë të parë Komuna e Ulqinit pagon premitë për prodhuesit e qumështit nga territori i saj. Gjithsej 65 prodhues të qumështit kanë realizuar të drejtën në premi për muajin maj 2023, me vlerë  prej 4 cent për 1 litër qumsht. Lista e përfituesve të premive është në vazhdim të këtij njoftimi.

Rëndësia e formimit të Sekretariatit për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Ekologji po bëhet çdo ditë e më e dukshme. Komunikimi mes Komunës dhe prodhuesve bujqësor nuk ka qenë asnjëherë në nivel më të mirë. Sekretariati në bazë ditore përcjell nevojat e prodhuesve bujqësor. Ftojmë të gjithë të interesuarit që në kontinuitet t'i përcjellin njoftimet e këtij Sekretariati lidhur me programet mbështetëse dhe subvencionet e ofruara nga Komuna.

 

 1. ASLANOVIC SAL
 2. ASTAFA SEJDI
 3. ASTAFOVIC MUSTAFA
 4. AVDIC NAZIM
 5. AVDIQ LEDJEND
 6. CUROVIC ŽELJKO
 7. DASHARAMI LEAERT
 8. DEDAJ NUA
 9. DJEKOVIC ASLAN
 10. DJEKOVIC ESAT
 11. DJONOVIC JOZO
 12. ELEZOVIC SENADA
 13. FILIPAJ AGOSTIN
 14. KALABOVIC JUSUF
 15. KURTI ILMI
 16. KURTOVIC RUŽDI
 17. KURTOVIQ MUHAMED
 18. KURTOVIQ REXHEP
 19. LUKIC ANTO
 20. LUKIC PAULINA
 21. MARKOC STEVO
 22. MURIC MERSUDIN
 23. MURTOVIC ALMIR
 24. MUSTAFIC ISMET
 25. NELOVIC DŽEVA
 26. NILOVIC ÐORÐE
 27. NILOVIC PAVLE
 28. PELINKOVIC JUNUS
 29. RESULANI SAFET
 30. SALOVIC DŽEVDET
 31. SELCANIN NIKA
 32. ŠKRELJA DEDA
 33. TAIPOVIC GAZMEN
 34. ZAGOVIC JAHO
 35. CAUŠEVIC AVDULAH
 36. CENOVIC ILMI
 37. CUCA NEXHAT
 38. CUCA SHABAN
 39. DEMIROVIC SALIH
 40. DIBRA SUTKIH
 41. GJEKA HYDAJET
 42. GJEKOVIQ OSMAN
 43. HIDRA BRAHIM
 44. HOXHIQ ASLLAN
 45. JAKUPI AFRODITA
 46. KALABOVIC ŠABAN
 47. KALEZIC RAGIP
 48. KALLABOVIQ ZENUN
 49. KASNECOVIQ IZET
 50. KOKOVIC VEBI
 51. KOVACEVIC SELIM
 52. KOVACI NASER
 53. KURTI MYZAFER
 54. MIRANOVIC BOŽINKA
 55. MUCOVIQ LIQE
 56. NELOVIQ ALIM
 57. OSMANOVIC RIZO
 58. PALI MELEQE
 59. REDŽOVIC ISUF
 60. SALLOVIQ BEQIR
 61. TAGANOVIQ VEBI
 62. UJKAŠEVIC MEHMET
 63. ZAGA SHABAN
 64. ZAGOVIC GANI
 65. ZENELOVIC OMER