04. Gusht 2023.

Gjithsej 69 prodhues të qumështit kanë realizuar të drejtën në premi për muajin qershor 2023, me vlerë  prej 4 cent për 1 litër qumsht. Lista e përfituesve të premive është në vazhdim të këtij njoftimi. Sekretariati në bazë ditore përcjell nevojat e prodhuesve bujqësor. Ftojmë të gjithë të interesuarit që në kontinuitet t'i përcjellin njoftimet e këtij Sekretariati lidhur me programet mbështetëse dhe subvencionet e ofruara nga Komuna .

1. ALAJ ASLLAN
2. ASTAFA SEJDI
3. ASTAFOFIĆ MUSTAFA 
4. AVDIĆ NAZIM
5. AVDIQ LEGJEND
6. BALEVIQ HATIXHE
7. CAUŠEVIĆ AVDULAH
8. CENOVIĆ ILMI
9. CENOVIQ BRAHIM
10. CENOVIQ NAIL
11. CUCA NEXHAT
12. DASHARAMI LEART
13. DEDAJ NUA
14. DJEKOVIĆ ASLAN
15. DJEKOVIĆ ESAT
16. DJONOVIĆ JOZO
17. DEMIROVIĆ SALIH
18. DIBRA SUTKIH
19. ELEZOVIĆ SENADA
20. HIDRA BRAHIM
21. HOXHIQ ASLLAN
22. JAKUPI AFRODITA
23. KALABOVIĆ ŠABAN
24. KALEZIQ BEKIM
25. KALLABOVIQ ZENUN
26. KOVAČEVIĆ DŽOVDET
27. KOVAČEVIĆ SELIM
28. KRAJA MUHAMED
29. KURTI ILMI
30. KURTI MYZAFER
31. KURTOVIĆ SABRI
32. KURTOVIĆ VALDET
33. KALABOVIĆ JUSUF
34. KOKOVIĆ VEBI
35. KURTOVIĆ RIZA 
36. KURTOVIĆ RUŽDI
37. KURTOVIĆ MUHAMED
38. KURTOVIQ REXHEP
39. LUKIĆ ANTO
40. LUKIĆ PAULINA
41. MARKOČ STEVO
42. MURIĆ MERSUDIN
43. MURTOVIĆ ALMIR
44. MUSTAFIĆ ISMET
45. MIRANOVIĆ BOŽINKA
46. NELOVIĆ DŽEVA
47. NILOVIĆ ĐORĐE
48. NILOVIĆ PAVLE
49. PELINKOVIĆ JUNUS
50. PALI MELEQE
51. PEROVIĆ HADŽIJA
52. PULTI MARK
53. REDŽOVIĆ ISUF
54. RESULANI SAFET
55. SALOVIĆ DŽEVDET
56. SELČANIN NIKA
57. SALOVIĆ ZOJA
58. SELOVIĆ BEĆIR
59. ŠKRELJA DEDA
60. ŠKRETOVIĆ BRAHIM
61. TAGANOVIĆ SELJATIN
62. TAGANOVIQ VEBI
63. TAHIRI RUZHDI
64. TAIPI LATIF
65. TAIPOVIQ KADRI
66. UJKAŠEVIĆ MEHMET
67. ZAGA SHABAN
68. ZAGOVIĆ JAHO
69. ZENELOVIĆ OMER