23. Gusht 2023.

Gjithsej 71 prodhues të qumështit kanë realizuar të drejtën në premi për muajin korrik 2023, me vlerë prej 4 cent për 1 litër qumsht. Lista e përfituesve të premive është në vazhdim të këtij njoftimi.

Sekretariati në bazë ditore përcjell nevojat e prodhuesve bujqësor. Rikujtojmë të gjithë prodhuesit që ende janë të hapura thirrjet publike per aktvitetet mbështetëse në ullishtari dhe prodhim bimor.

 

1. ASTAFA SEJDI

2. AVDIC NAZIM

3. AVDIQ LEDJEND

4. DASHARAMI LEART

5. DEDAJ NUA

6. DJEKOVIC ASLAN

7. DJEKOVIC ESAT

8. DJONOVIC JOZO

9. ELEZOVIC SENADA

10. KALABOVIC JUSUF

11. KURTI ILMI

12. KURTOVIC RUŽDI

13. KURTOVIQ MUHAMED

14. LUKIC ANTO

15. LUKIC PAULINA

16. MARKOC STEVO

17. MURIC MERSUDIN

18. MURTOVIC ALMIR

19. MUSTAFIC ISMET

20. NELOVIC DŽEVA

21. NILOVIC ÐORÐE

22. NILOVIC PAVLE

23. PELINKOVIC JUNUS

24. RESULANI SAFET

25. SALOVIC DŽEVDET

26. SELCANIN NIKA

27. ŠKRELJA DEDA

28. TAIPOVI GAZMEN

29. ALAJ ASLLAN

30. BALEVIQ HATIXHE

31. BARJAKTARI ALBION

32. CAUŠEVIC AVDULAH

33. CENOVIC ILMI

34. CUCA NEXHAT

35. ÐEKOVIC AMIR

36. DEMIROVIC SALIH

37. DIBRA SUTKIH

38. ÐONOVIC DEDA

39. DRAGOVIQ XHENAL

40. GJEKA HYDAJET

41. GJEKOVIQ MUJO

42. HIDRA BRAHIM

43. HODŽA AMIR

44. KALABOVIC SKENDER

45. KALEZIQ BEKIM

46. KALLABOVIQ ZENUN

47. KOVACEVIC DŽOVDET

48. KOVACEVIC SELIM

49. KOVACI NASER

50. KRAJA MUHAMED

51. KURTI MYZAFER

52. LJUCOVIC ARTAN

53. MEHMEDOVIQ XHEVDET

54. MIRANOVIC BOŽINKA

55. MUCOVIQ BAJRAM

56. OSMANOVIC OSMAN

57. PALI MELEQE

58. PULTI MARK

59. REDŽOVIC ISUF

60. SALOVIC ZOJA

61. ŠKRETOVIC BRAHIM

62. TAGANOVIC SELJATIN

63. TAGANOVIQ VEBI

64. TAHIRI RUZHDI

65. TAIPI LATIF

66. TAIPOVIQ KADRI

67. UJKAŠEVIC MEHMET

68. VELIC CAZIM

69. ZAGA SHABAN

70. ZAGOVIC JAHO

71. ZENELOVIC OMER