20. Tetor 2023.

PREMITË PËR PRODHUESIT E QUMËSHTIT PËR MUAJIN SHTATOR 2023

Gjithsej 69 prodhues të qumështit kanë realizuar të drejtën në premi për muajin shtator 2023, me vlerë  prej 4 cent për 1 litër qumsht. Lista e përfituesve të premive është në vazhdim të këtij njoftimi.

Rikujtojmë të gjithë prodhuesit që  janë të hapura thirrjet publike per aktvitetet mbështetëse në ullishtari dhe prodhim bimor deri me datë 15 Nëntor 2023.

 

 1. ASTAFA SEJDI
 2. AVDIQ LEDJEND
 3. CUROVIC ŽELJKO
 4. DASHARAMI LEART
 5. DEDAJ NUA
 6. DJEKOVIC ASLAN
 7. DJEKOVIC ESAT
 8. DJONOVIC JOZO
 9. ELEZOVIC SENADA
 10. GJEKA HYDAJET
 11. KALABOVIC JUSUF
 12. KOKOVIC VEBI
 13. KURTI ILMI
 14. KURTOVIC RUŽDI
 15. KURTOVIQ MUHAMED
 16. KURTOVIQ REXHEP
 17. LUKIC PAULINA
 18. MARKOC STEVO
 19. MURIC MERSUDIN
 20. MURTOVIC ALMIR
 21. MUSTAFIC ISMET
 22. NELOVIC DŽEVA
 23. NILOVIC ÐORÐE
 24. NILOVIC PAVLE
 25. PELINKOVIC JUNUS
 26. RESULANI SAFET
 27. SELCANIN NIKA
 28. ŠKRELJA DEDA
 29. TAHIRI RUZHDI
 30. ALAJ ASLLAN
 31. ASTAFOVIQ. VEBIJA
 32. BALEVIQ HATIXHE
 33. CAUŠEVIC AVDULAH
 34. CENOVIC ILMI
 35. CENOVIQ BRAHIM
 36. CENOVIQ NAIL
 37. DEMIROVIC SALIH
 38. DIBRA SUTKIH
 39. ÐONOVIC AMIR
 40. GAZIVODA ANTO
 41. GAZIVODA VIKTOR
 42. HODŽA AMIR
 43. JAKUPI AFRODITA
 44. KALABOVIC SKENDER
 45. KALEZIQ BEKIM
 46. KOVACI NASER
 47. KRAJA MUHAMED
 48. KURTOVIC DŽAUDET
 49. KURTOVIC SABRI
 50. KURTOVIQ SHABAN
 51. MADŽAR SADRI
 52. MEHMEDOVIQ XHEVDET
 53. MIRANOVIC BOŽINKA
 54. MUCOVIQ BAJRAM
 55. MUCOVIQ LIQE
 56. OSMANOVIC OSMAN
 57. PEROVIC HADŽIJA
 58. PEROVIC RASIM
 59. PULTI  MARK
 60. SALOVIC ISMET
 61. SALOVIC ZOJA
 62. SINANOVIQ MUSA
 63. TAGANOVIC SELJATIN
 64. TAGANOVIQ VEBI
 65. TAIPI LATIF
 66. TAIPOVIQ KADRI
 67. UJKAŠEVIC MEHMET
 68. VELIC CAZIM
 69. ZAGA SHABAN