06. Nëntor 2023.
SHQYRTIM PUBLIK - DRAFT PLANI PËR OBJEKTET E PËRKOSHME NË TERRITORIN E KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2024-2028

Me rastin e draft planit për objektet e përkohshme, Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm i Komunës së Ulqinit organizon dhe realizon shyqyrtimin publik, i cili do të zgjasë 15 ditë.

Shqyrtimi publik do të fillojë prej datës 06.11.2023 deri më 21.11.2023.

Shqyrtimi qëndror publik për Projekt planin do të mbahet në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, të premten, më 17.11.2023 në ora 13:00.

Vërejtjet, propozimet dhe sygjerimet dorëzohen me shkrim në adresën: Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm i Komunës së Ulqinit, ose në e-mail: urbanizam.ul@t-com.me, deri më datë 21.11.2023

SHQYRTIM PUBLIK - DRAFT PLANI PËR OBJEKTET E PËRKOSHME NË TERRITORIN E KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2024-2028

Madhësia: 0.54MB | Adobe PDF