07. Nëntor 2023.

PROGRAMI I SHQYRTIMIT PUBLIK PËR DRAFT VENDIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2024

Me rastin e Draftit te Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2024, organizohet shqyrtim publik i cili do të zgjasë 15 dite..

Shqyrtimi publik fillon me datën 06 Nëntor dhe përfundon me 21 Nëntor te vitit 2023.

Draft vendimi do të publikohet ne ueb faqen e Komunës së Ulqinit www.ul-gov.me.

Shqyrtimi publik do të mbahet sipas këtij plani :

AKTIVITETET

KOHA

VENDI

Tryezë e rrumbullakët me sektorin civil dhe shoqatat joqeverirate

10.11.2023 me fillim nga ora 13:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Tryezë e rrumbullakët me Bashkësitë lokale

15.11.2023 me fillim nga ora11:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Tryezë e rrumbullakët me institucionet arsimore

15.11.2023 me fillim nga ora 13:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Zyrja e sekretariatit për Financa dhe Buxhet

Tryezë e rrumbullakët me klubet sportive dhe institucionet kulturore

16.11.2023 me fillim nga ora 13:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Debati Qendror publik

17.11.2023 me fillim nga ora 18:00

Salla e Kuvendit Komunal

Emision special për draft vendimin e Buxhetit

21.11.2023

Tv

Shqyrtimi publik do të mbahet nga Sekretariati për Financa dhe Buxhet.

Propozimet, mendimet vërejtjet dhe sugjerimet të dorëzohen me shkrim në adresën: Sekretariati per Financa dhe Buxhet i Komunës se Ulqinit, Bul. Gj.K. Skenderbeu ose në formë elektronike në e-mail: finance@ul-gov.me,deri në afatin e shqyrtimit publik.

Sekretariati per Financa dhe Buxhet do t'i shqyrtojë propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet e pjesemarrësve në debatin publik dhe do të pregadisë Raportin mbi debatin publik.

Me nderime,

                                                                                                                     SEKRETAR

                                                                                                                  Arian Murati

 

BUXHET 2024

Madhësia: 0.16MB | Excel

Shqyrtimi publik Draft Vendimi i Buxhetit 2024

Madhësia: 0.03MB | Adobe PDF