29. Nëntor 2023.

Gjithsej 69 prodhues të qumështit kanë realizuar të drejtën në premi për muajin tetor 2023, me vlerë prej 4 cent për 1 litërqumsht. Lista e përfituesve të premive është në vazhdim të këtij njoftimi.

1. ASTAFA SEJDI
2. AVDIC NAZIM
3. AVDIQ LEDJEND
4. CENOVIĆ IBRAHIM
5. CENOVIĆ NAIL
6. CUROVIC ŽELJKO
7. DASHARAMI LEART
8. DEDAJ NUA
9. DJEKOVIC ESAT
10. DJONOVIC JOZO
11. ELEZOVIC SENADA
12. KALABOVIC JUSUF
13. KURTI ILMI
14. KURTOVIĆ NAZMI
15. KURTOVIC RUŽDI
16. KURTOVIQ MUHAMED
17. KURTOVIQ REXHEP
18. LUKIC PAULINA
19. MARKOC STEVO
20. MURIC MERSUDIN
21. MURTOVIC ALMIR
22. MUSTAFIC ISMET
23. NELOVIC DŽEVA
24. NILOVIC ÐORÐE
25. NILOVIC PAVLE
26. PELINKOVIC JUNUS
27. RESULANI SAFET
28. SELCANIN NIKA
29. ŠKRELJA DEDA
30. ALAJ ASLLAN
31. ALOŠEVIĆ ADEM
32. BALEVIQ HATIXHE
33. CENOVIC ILMI
34. CUCA SHABAN
35. ĐEKOVIĆ FATMIR
36. DEMIROVIC SALIH
37. DJEKOVIĆ ASLAN
38. ÐONOVIC AMIR
39. GAZIVODA ANTO
40. GJEKA REXHEP
41. GJEKOVIQ OSMAN
42. HOXHIQ ASLLAN
43. JAKUPI AFRODITA
44. KALABOVIC SKENDER
45. KALEZIQ BEKIM
46. KALLABOVIQ ZENUN
47. KOVACI NASER
48. KRAJA MUHAMED
49. KURTOVIC DŽAUDET
50. KURTOVIQ SHABAN
51. MADŽAR SADRI
52. MEHMEDOVIĆ SABIT
53. MEHMEDOVIQ XHEVDET
54. MUCAJ SHABAN
55. MUCOVIQ BAJRAM
56. MUCOVIQ LIQE
57. MUJOVIĆ RAMAZAN
58. PEROVIC HADŽIJA
59. PULTI  MARK
60. ŠABOVIĆ RAMAZAN
61. SALOVIC ZOJA
62. TAGANOVIQ VEBI
63. TAHIRI RUZHDI
64. TAHIROVIĆ BEĆIR
65. TAIPI LATIF
66. UJKAŠEVIC MEHMET
67. ZADRIMA LAŠ
68. ZAGA SHABAN
69. ZAGOVIĆ JAHO