04. Jun 2018.

Obaveštenje o javnoj nabavci: Dogradnja programa Eterra Softver za obračun poreza na nepokretnost

Na onovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Ulcinj dostavlja      ...

Opširnije
04. Jun 2018.

Obaveštenje o javnoj nabavci: Nabavka digitalne radio sistema Tetra

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ...

Opširnije
31. Maj 2018.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI: Nabavka elektromaterijala za održavanje javne rasvjete

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI       Nabavka elektromaterijala za održavanje javne ...

Opširnije