Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2017/2018. godinu
29. Novembar 2017.

Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2017/2018. godinu

[Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2017/2018. godinu] OPŠTINA ULCINJ SEKRETARIJAT ZA DPRAVU I DRUTŠVENE DJELATNOSTI Na osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijumima za stipendiranje talentovanih studenata Opštine Ulcinj, raspisuje KONKURS za ...

Opširnije
04. Novembar 2017.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2017. godinu

Na osnovu člana 5. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG", br. 37/2014), OPŠTINA ULCINJ KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA ...

Opširnije