Radionice /Termini
23. Septembar 2021.

Radionice /Termini

  U saradnji sa NVO '' Centar za omladinsku edukaciju ''/ NGO '' Center for Youth education'' Evropska omladinska kartica (EYCA)/European Youth Card EYCA) organizuje se trodnevna radionica. Termini održavanja  29.09/30.09.2021 i 01.10.2021.godine ,sa ...

Opširnije
14. Septembar 2021.

TOURISMED PLUS - MODEL RIBARSKOG TURIZMA MNOŽENJE I ODRŽAVANJE NA MED NIVOU

KLIJENT / FINANSIRANJE: Evropska komisija, INTERREG MED program   DATUM: Jun 2021 - jun 2022   VEB SAJT: https://tourismed.interreg-med.eu/     OPIS PROJEKTA (APSTRAKT): Projekat TOURISMED pokazao je da je ribolovni turizam replika odgovor na zajedničke ...

Opširnije