17. Decembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Moskovska29 Podgorica, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta „Crnogorski ...

Opširnije
16. Decembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta, Srpska Pravoslavna Crkvena Opština-Nikšić podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
22. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
22. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „R.H.-Promet" Bijelo Polje, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
22. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
19. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Rimski trg 4, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A  zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da je nosilac ...

Opširnije
18. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta Vait A. Nikaj iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06- 498/19-2 od 05. 11. 2019 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata

O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta Vait A. Nikaj iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06- 498/19-2 od 05. 11. 2019 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje stambeno ...

Opširnije
05. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, donijeto Rješenje br. 06- 486/19-2 od 29. 10. 2019 godine, kojim je odlučeno da je potrebna izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta „Telenor“ ...

Opširnije
05. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta Cungu Hyrije iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 502/19-2 od 02.11.2019 godine, kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada elaborata

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T ...

Opširnije
29. Oktobar 2019.

Obavještenje: da je nosiocu projekta „Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 483/19-2 od 22.10.2019 godine, kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  da je nosiocu projekta „Geštenja ...

Opširnije