11. Jun 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Hill Beach" d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Crna Gora Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je „Hill Beach“ d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi ...

Opširnije
02. Jun 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
02. Jun 2020.

Obavještenje: da je nosiocu projekta „VARONA" d.o.o., Solanski put b.b. Ulcinj, donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
01. Jun 2020.

Obavještenje: Da je za nosioca projekta „Ema Kop" d.o.o Ulcinj, donijeta sljedeća dva Rješenja

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je za ...

Opširnije
09. Maj 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „ Benicomerc" d.o.o., Bar, Požarevačka br.B7., podnio zahtjev

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
21. April 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „ VARONA" d.o.o., iz Ulcinja, Solanski put b.b., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
16. Mart 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Ema Kop" d.o.o., podnio dva zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
10. Mart 2020.

Obavještenje: Da je Nosioc projekta „Miami" d.o.o. iz Ulcinja, Ivana Milutinovića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

AGENCIJA  ZA  ZAŠTITU  PRIRODE  I  ŽIVOTNE  SREDINE Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), Agencija za  zaštitu prirode i životne sredine, OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
19. Februar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Majstori HYKAJ" d.o.o., Kodre b.b. Ulcinj donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
10. Februar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Sinani Company" d.o.o., Štodra b.b. Ulcinj donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije