26. Jul 2019.

Procjena uticaja na životnu sredinu: Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata - „CUNGU&CO" d.o.o. iz Ulcinja

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
23. April 2019.

Obavještenje:Da je nosiocu projekta, Mediterraneo Gradnja- Construction d.o.o. iz Ulcinja donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta, Mediterraneo Gradnja- ...

Opširnije
12. April 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta, Mediterraneo Gradnja- Construction d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborate procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
08. Mart 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iz Budve, ul. Popa Jola Zeca b.b., donijeto rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost Da je ...

Opširnije
25. Februar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta - JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul. Popa Jola Zeca b.b. iz Budve, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
22. Februar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, Ulcinjsko polje b.b, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovne organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
21. Februar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja,, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovne organe, organizacije i zainteresovanu  javnost Da je ...

Opširnije
20. Februar 2019.

Obavještenje: Da je za nosioca projekta, „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o. iz Podgorice donijeto rješenje

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”,broj 075/18) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost Da je za  nosioca  projekta, „Karisma Hotels ...

Opširnije
06. Februar 2019.

Obavještenje: da je nosilac projekta „Dijari" d.o.o.iz Ulcinja, Ulcinjsko polje b.b, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije ...

Opširnije