04. Februar 2019.

Obaveštenje: Da je nosilac projekta „ Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),    Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  Opština Ulcinj, O B A V J E Š T E NJ E Zainteresovane organe, organizacije ...

Opširnije
22. Januar 2019.

Obavještenje:Nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o.

„Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost ...

Opširnije
21. Januar 2019.

Obavještenje:Nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost Da je nosiocu projekta, „Karisma Hotels ...

Opširnije
04. Januar 2019.

Obavještenje: Nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o.

Zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnostda je nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” d.o.o.  iz Podgorice  podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za projekat izgradnje objekta: Hotel ...

Opširnije
21. Decembar 2018.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, "Model Slovenija Invest" donijeto Rješenje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 27/13 i 52/16)Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
21. Decembar 2018.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, Cungu Hasan Hyrije iz Ulcinja, donijeto Rješenje

  Da je nosiocu projekta, Cungu Hasan Hyrije  iz Ulcinja,donijeto Rješenje br.06-542/18-3 od 14.12.2018.god.,da nije potrebna  procjena uticaja na životnu sredinu,za projekat izgradnje  objekta za proizvodnju i degustaciju maslinovog uljana dio kat.parc. ...

Opširnije
21. Decembar 2018.

Obavještenje: Da je za nosioca projekta, "Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje

Da je nosiocu projekta, “Dijari” d.o.o. iz Ulcinja,donijeto Rješenje br.06- 479/18-3 od 12.12.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost na Elaborat  procjena uticaja na životnu sredinu, za projekatizgradnje hotelana urb. parc. br. 5 I 6, Zona ...

Opširnije
29. Oktobar 2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, „DIJARI" d.o.o., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
22. Oktobar 2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, Karamanaga H. Šućurija iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 466/18-5 od 19.10.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost na Elaborat procjena uticaja na životnu sredinu

Da je nosiocu projekta,   Karamanaga H. Šućurija iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 466/18-5 od 19.10.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost  na Elaborat  procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje hotela na urb. parc. br. 44, u zahvatu ...

Opširnije
22. Oktobar 2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, " Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 479/18-3 od 18.10.2018 godine, kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V ...

Opširnije