27. Jul 2018.

Obaveštenje da je nosilac projekta "Mediterraneo Invest" d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Obaveštenje da je nosiocu projekta, Opštini Ulcinj, donijeto rješenje za rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj
23. Jul 2018.

Obaveštenje da je nosiocu projekta, Opštini Ulcinj, donijeto rješenje za rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj

  Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Obaveštenje Da je nosiocu projekta, FAF&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 272 /18
29. Jun 2018.

Obaveštenje Da je nosiocu projekta, FAF&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 272 /18

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obaveštenje Da je nosilac projekta, FAF&CO d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
18. Jun 2018.

Obaveštenje Da je nosilac projekta, FAF&CO d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Rješenje br.06-238/18: Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat-Izgradnja stambeno poslovnog objekta "Lamela 1" i "Lamela2", na urbanističkoj parceli br.27, u zoni "B", podzona"6", u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje" Opština Ulcinj
13. Jun 2018.

Rješenje br.06-238/18: Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat-Izgradnja stambeno poslovnog objekta "Lamela 1" i "Lamela2", na urbanističkoj parceli br.27, u zoni "B", podzona"6", u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje" Opština Ulcinj

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj. O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
Obaveštenje da je nosiocu projekta "MTEL"d.o.o Podgorica, donijeto rješenje kojim nije data saglasnost na Elaborat procjene uticaja za projekat: Bazna stanica mobilne telefonije " UL19-Meterizi"
06. Jun 2018.

Obaveštenje da je nosiocu projekta "MTEL"d.o.o Podgorica, donijeto rješenje kojim nije data saglasnost na Elaborat procjene uticaja za projekat: Bazna stanica mobilne telefonije " UL19-Meterizi"

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
Obavještenje Da je nosilac projekta, MASTERING D.O.O. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
28. Maj 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta, MASTERING D.O.O. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obavještenje Da je nosilac projekta DOO „MASTERING" , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
10. Maj 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta DOO „MASTERING" , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
Obavještenje Da je nosilac projekta „TremaEngineering2" d.o.o. podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
09. Maj 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta „TremaEngineering2" d.o.o. podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Obavještenje da je nosilac projekta, Opštinsko sindikalno povjereništvo - Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
18. April 2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Opštinsko sindikalno povjereništvo - Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije