27. Maj 2024.

Premitë për prodhuesit e qumështit për muajin Prill 2024

Gjithsej 100 prodhues të qumështit kanë realizuar të drejtën në premi për muajin Prill 2024, me vlerë  prej 5 cent për 1 litër qumsht. Lista e përfituesve të premive është në vazhdim të këtij njoftimi.

ALAJ ASLLAN ALOŠEVIC ADEM ASTAFA NASER AVDIU MEHDI AVDUI AGIM BALEVIQ HATIXHE CENOVIC MAHIR CENOVIQ BRAHIM CUCA NEXHAT CUCA SHABAN CUROVIC ŽELJKO DEDOVIQ NAZMI ÐEKOVIC

Më shumë