01. Gusht 2019.

Shqyrtim publik: Draft Statuti i Komunës së Ulqinit

Lajmërohet publiku që Kuvendi i Komunës së Ulqinit, Komisioni për hartimin e draft Statutit në bashkëpunim me Shërbimin e Kuvendit, ka vënë në shqyrtim publik: 

- Draft Statutin e Komunës së Ulqinit. 

Shqyrtimi publik zgjatë 30 ditë.

Shqyrtimin publik do ta organizoj Komisioni për hartimin e draft Statutit në bashkëpunim me Shërbimin e Kuvendit.

Të gji

Më shumë