05. Shtator 2019.

Lajmërim: Takime të drejtpërdrejta me qytetarët me qëllim të dhënies së mendimeve, sugjerimeve dhe propozimeve në Draft Statutin e Komunës së Ulqinit

Lajmërohen qytetarët e Komunës së Ulqinit, se Kuvendi i Komunës së Ulqinit, përkatësisht Komisioni për hartimin e Draft Statutit në bashkëpunim me Shërbimin e Kuvendit, organizon takime të drejtpërdrejta me qytetarët me qëllim të dhënies së mendimeve, sugjerimeve dhe propozimeve në Draft Statutin e Komunës së Ulqinit.

Takimet me qytetarë do të mbahen në:

Më shumë