25. Decembar 2019.

Obavještenje: da je nosilac projekta „Gold Granit M&R" d.o.o., Kodre b.b. Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
20. Decembar 2019.

Obavještenje: zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „R.H. Promet" d.o.o., Bijelo Polje

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A  zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da je nosilac ...

Opširnije
17. Decembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „R.H.-Promet" Bijelo Polje, donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
17. Decembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Moskovska29 Podgorica, donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T ...

Opširnije
17. Decembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Moskovska29 Podgorica, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta „Crnogorski ...

Opširnije
16. Decembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta, Srpska Pravoslavna Crkvena Opština-Nikšić podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
22. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
22. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „R.H.-Promet" Bijelo Polje, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
22. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
19. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Rimski trg 4, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A  zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da je nosilac ...

Opširnije