18. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta Vait A. Nikaj iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06- 498/19-2 od 05. 11. 2019 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata

O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta Vait A. Nikaj iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06- 498/19-2 od 05. 11. 2019 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje stambeno ...

Opširnije
05. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, donijeto Rješenje br. 06- 486/19-2 od 29. 10. 2019 godine, kojim je odlučeno da je potrebna izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta „Telenor“ ...

Opširnije
05. Novembar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta Cungu Hyrije iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 502/19-2 od 02.11.2019 godine, kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada elaborata

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T ...

Opširnije
29. Oktobar 2019.

Obavještenje: da je nosiocu projekta „Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 483/19-2 od 22.10.2019 godine, kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  da je nosiocu projekta „Geštenja ...

Opširnije
28. Oktobar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta Cungu Hyrije iz Ulcinja , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Kuće masline - objekat za proizvodnju i degustaciju maslinovog ulja

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
25. Oktobar 2019.

Obavještenje:da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije Zoganj

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
24. Oktobar 2019.

Obavještenje: da je nosilac projekta, Vait A. Nikaj iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje stambeno poslovnog objekta u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje"

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,     O B A V J E Š ...

Opširnije
10. Oktobar 2019.

Obavještenje: da je nosilac projekta „Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,     O B A V J E ...

Opširnije
09. Avgust 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, „CUNGU&CO" d.o.o. iz Ulcinja donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost Da je nosiocu projekta, ...

Opširnije
26. Jul 2019.

Procjena uticaja na životnu sredinu: Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata - „CUNGU&CO" d.o.o. iz Ulcinja

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije