22. Januar 2024.
1. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 00:00
2. Sekretarka Skupštine Valdete Osmani/Husiq: 01:14
3. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 03:13
4. Haxhi Sulejmani: 12:15
5. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 14:50
6. Haxhi Sulejmani: 15:34
7. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 16:27
8. Rexhovic Skender : 24:46
9. Qemal Bajri: 26:07
10. Haxhi Sulejmani: 27:49
11. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 28:30
12. Predsjednik Opštine Omer Bajraktari: 29:20
13. Haxhi Sulejmani: 32:29
14. Radna tijela: 35:03
15. Arian Murati: 49:51
16. Haxhi Sulejmani: 1:02:06
17. Rexhoviq Skender: 1:06:42
18. Asllan llunji: 1:10:04
19. Mustaf Bardhi: 1:17:50
20. Nikola Hot: 1:27:23
21. Bojan Ćetković: 1:29:47
22. Nela Radinović: 1:33:43
23. Qemal Bajri: 1:35:32
24. Skender Rexhoviq:1:46:57
25. Arian Murati: 1:48:38
26. Haxhi Sulejmani:1:53:14
27. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 01:53:30
28. Bojan Ćetković:1:56:05
29. Arian Murati: 01:57:08
30. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 02:04:00
31. Arian Murati: 02:05:41
32. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 02:10:29
33. Trupat punës: 02:16:40
34. Predsjednik Opštine Omer Bajraktari: 02:18:45
35. Shkelzen Sulejmani: 02:26:14
36. Merita Subašić/Šabanović: 02:29:47
37. Shkelzen Sulejmani: 02:32:14
38. Merita Subašić/Šabanović: 02:33:54
39. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq (Diskusija): 02:34:15
40. Qeaml Bajri: 02:39:53
41. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 02:47:10
42. Arian Murati: 02:48:39
43. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 02:51:56
44. Arian Murati: 02:52:48
45. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 02:53:40
46. Arian Murati: 02:54:43
47. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 02:56:33
48. Nikola Hot: 02:57:15
49. Leard Taipi: 02:59:50
50. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 03:02:32
51. Bojan Ćetković: 03:03:16
52. Fitim Dragaj: 03:05:07
53. Bojan Ćetković: 03:08:57
54. Amil Grbović: 03:12:04
55. Bojan Ćetković: 03:23:00
56. Skender Rexhoviq: 03:25:36
57. Amil Grbović: 03:27:39
58. Skender Reaxhoviq: 03:33:00
59. Leard Taipi : 03:34:46
60. Almir Molabeqiri: 3:35:30
61. Merita Subašić/Šabanović: 3:37:16
62. Almir Molabeqiri: 3:38:00
63. Haxhi Sulejmani: 3:39:22
64. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 3:40:43
65. Almir Molabeqiri: 3:41:16
66. Arbin Čaprić: 3:45:43
67. Nela Milović/Radinović: 3:48:20
68. Arbin Čaprić: 3:49:24
69. Nela Milović/Radinović: 3:50:16
70. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 3:50:30
71. Lerad Taipi : 3:52:17
72. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 3:54:09
73. Amil Grbović: 3:57:39
74. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:02:04
75. Predstavnik Sirena:4:03:39
76. Lerad Taipi : 04:06:41
77. Aldina Nikočević: 04:09:34
78. Haxhi Sulejmani: 04:15:23
79. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:18:15
80. Haxhi Sulejmani: 04:18:56
81. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:20:39
82. Radna tijela- Asllan Llunji : 04:22:58
83. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:24:56
84. Merita Subašić/Šabanović: 04:25:44
85. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:26:20
86. Haxhi Sulejmani: 04:28:11
87. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:28:43
88. Predsjednik Opštine Omer Bajraktari: 04:29:09
89. Haxhi Sulejmani: 04:30:07
90. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:30:43
91. Predsjednik Skupštine Ardijan Mavriq: 04:31:20