Skupština Opštine

21. Oktobar 2021.

S A Z I V A M PRVU SJEDNICU DRUGOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE ULCINJ

  Na osnovu člana 40.Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list Crne Gore”, broj. 02/2018 dhe 34/19), člana 66 Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (,,Službeni list Crne Gore” - opštinski propisi br. 27/20), ...

Opširnije
28. Maj 2021.

Saziv za treću sjednicu prvog redovnog zasijedanja Skupštine Ulcinj

 Na osnovu člana 40.Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list Crne Gore”, broj. 02/2018 dhe 34/19), člana 66 Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (,,Službeni list Crne Gore” - opštinski propisi br. 27/20), ...

Opširnije
07. April 2021.

Saziv za drugu sjednicu prvog redovnog zasjedanja

Na osnovu člana 40.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (,,Službeni list Crne Gore”, broj 02/2018 i 34/2019), člana 66 Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (,,Službeni list Crne Gore” - Opštinski propisi br. 27/20),      S A Z I V A M DRUGU SJEDNICU ...

Opširnije