Opština Ulcinj

Adresa: Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn 85360 Ulqin, Montenegro
Telefon: +382 30 412 050
Fax: +382 30 412 413

_________________________________________________________________________________

Kabinet Predsjednika

Tel/Fax+382 30 412 050

E-mailkabinet@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Predsjednik Skupštine

Tel/Fax: +382 30 412 050

E-mail: parlament@ul-gov.me 

Sekretari Skupštine

Tel/Fax: +382 30 412 050

E-mail: parlament@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Glavni Administrator 

Tel/Fax:  +382 30 412 050

E-mail administrator@ul-gov.me

E-mail naser.resulbegovic@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Glavni Gradski Arhitekta

Tel/Fax: +382 30 412 150

E-mail: glavni.gradski.arh@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za finansije i budžet

Tel/Fax: +382 30 412-141

E-mailfinance@ul-gov.me 

Kontabilitet

Tel/Fax: +382 30 412-141

E-mailfinance@ul-gov.me 

Lokalni javni prihodi​

Tel/Fax: +382 30 401-613

E-maillocal.tax@ul-gov.me​ 

Lokalna finansijska policija​

Tel/Fax: +382 30 412-141

E-mailinspection@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Tel/Fax+382 30 412 650

E-mailsocial@ul-gov.me​

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Tel/Fax: +382 30 412 489

E-mailurban@ul-gov.me 

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj​

Tel/Fax+382 30 412 206

E-mail: ekonomi@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za zaštitu imovine​

Tel/Fax: +382 30 412 921

E-mailsek.imovine@ul-gov.me​

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnost​i

Tel/Fax: +382 30 412 148

E-mail:

_________________________________________________________________________________

Komunalna policija​

Tel/Fax+382 30 412 355

E-mailpolicia@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti

Tel/Fax +382 30 412 956

E-mail:  sekom@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Sekretarijat za investicije

Tel/Fax +382 30 412 956

E-mail:  

_________________________________________________________________________________

Centar za informacioni sistem​

Tel/Fax+382 30 411 447

E-mailcis@ul-gov.me 

_________________________________________________________________________________

Služba za zajedničke poslove​ i zaštitu

Tel/Fax+382 30 412 049

E-mailarjan.ljamovic@ul-gov.me

_________________________________________________________________________________

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte

Tel/Fax: +382 30 401 804

E-mail: icp@ul-gov.me