-OSNOVNE ŠKOLE-

1. JU O.Š. "BOŠKO STRUGAR "
Direktor: Miodrag Androvic 
Kontakti:+382 30 402-080 i 402-082

2.JU O.Š "MARŠAL TITO"
Direktor: Arben Llunji
Kontakti: +382 30  401-488

3.JU O.Š "MARK NUCULOVIC" ŠTOJ
Direktor:Duljo Aslani 
Kontakti: +382 30 457-222

4.JU O.Š "BEDRI ELEZAGA"
Direktor: Alim Jahja 
Kontakti: +382 30 459-230

-SREDNJE ŠKOLE -

1.JU srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo "
Direktor: Husein Katana
Kontakti: +382 30 411-381

2.PRIVATNA GIMNAZIJA "DRITA"
Direktor: Husein Bisha 
Kontakti: +382 401-812,401-808

-DJEČJI VRTIĆ-

1.Dječji vrtić"Solidarnost"
Direktor:Kostic Lala 
Kontakt:+382 30 401-255

2.Dječi vrtić "VINIPU"
Direktor:Lindita Lika

3.Dječji vrtić "DELFIN"
Direktor: Alma Kroma

-JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje-
Direktor: Jusuf Lika 
Kontakt :+382 30 413-141
Email:music-ul@t-com.me