-OSNOVNE ŠKOLE-

1. JU O.Š. "BOŠKO STRUGAR"
Direktor: Mladenka Perić
Kontakti:+382 30 402-080 i 402-082

2. JU O.Š "MARŠAL TITO"
Direktor: Ferida Hajdinaga
Kontakti: +382 30  401-488

3. JU O.Š "MARK NUCULOVIC" ŠTOJ
Direktor: Duljo Aslani 
Kontakti: +382 30 457-222

4. JU O.Š "BEDRI ELEZAGA"
Direktor: Mustaf Bardhi
Kontakti: +382 30 459-230

-SREDNJA ŠKOLA -

1. JU srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo"
Direktor: Ardita Kovaçeviq
Kontakti: +382 30 411-381

-DJEČJI VRTIĆ-

1. Dječji vrtić"Solidarnost"
Direktor: Elmadije Maraj
Kontakt:+382 30 401-255

2. Dječji vrtić "VINIPU"
Direktor: Lindita Lika

3. Dječji vrtić "DELFIN"
Direktor: Alma Kroma

- JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje-
Direktor: Fatime Buzuku
Kontakt :+382 30 413-141
Email:music-ul@t-com.me