Dom zdravlja Ulcinj “B. Vujošević”
Direktor: Sadije Hollaj
Tel: +382 30 412 424
Fax: +382 30 401 167

Centar za socijalni rad-područna jedinica Ulcinj
Kontakt: Mirsada Ceković
Tel: +382 30 412 205
Fax: +382 30 401 549