• JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju »Sirena«

               Direktor: Salija Mecikukic,

               Kontakt: +382 30 414-109

  • JP za uzgoj i zaštitu divljača

              Direktor: Bledar Nelaj,

              Kontakt: +382 30 401 541

  • DOO RTUL Ulcinj

             Direktor: Muzafer Çaushi,

             Kontakt: +382 03 412 060

             Fax:+382 03 401 120

  • Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja 

              Direktor: Nihat Veljić,

              Kontakt: +382 30 412 937

  • JP Centar za kulturu

             Direktor: Adriana Hoxha,

             Kontakt:+382 30 411 806

             Fax: +382 30 412 904

  • JP Vodovod i kanalizacija

               Direktor Ajet Zaga,

               Kontakt: +382 30 425 004

  • JP za komunalne djelatnosti

             Direktor: Senad Kollari,

             Kontakt: +382 30 425 217

             Fax:+382 30 425 004

  • Turistička organizacija Ulcinj

             Direktor: Ćazim Hodžić,

             Kontakt: +382 30 412 333

             Fax:+382 30 412 335